© Groeneveld Administratie & Advies

Contact

Overgang van EKA naar SBA. Als uw adviseur zijn wij door u in het verleden gemachtigd om een Elektronisch Kopie Aanslag (EKA) van uw aanslagen te ontvangen die de Belastingdienst naar u stuurt. Nu worden deze gegevens aan ons verstuurd via Service Berichten Aanslag (SBA), de opvolger van de EKA. Doordat uw machtiging voor de EKA niet volstaat voor de nieuwe SBA moeten wij als kantoor nieuwe machtigingen laten registreren bij de Belastingdienst. Naar aanleiding van het bovenvermelde zullen in de nabije toekomst de volgende handelingen plaatsvinden; Wij zullen voor u per belastingmiddel (inkomstenbelasting / vennootschapsbelasting /    omzetbelasting) een nieuwe machtiging aanvragen. U zult ter verificatie door Logius een brief in een witte envelop toegestuurd krijgen. In deze brief staat vermeld dat wij een machtiging hebben aangevraagd en of u akkoord gaat met ons machtigingsverzoek. Om akkoord te gaan hoeft u in principe niets te doen. De machtiging wordt dan na 19 kalenderdagen opgenomen in een machtigingsregister. Na opname in het register kunnen wij met onze software de SBA’s ophalen en controleren. Indien u bezwaar wil maken tegen een geregistreerde machtiging kunt u dat kenbaar maken bij het Logius Servicecentrum. Dit kan door middel van gebruik van de bijgevoegde retourenveloppe welke in de verificatiebrief van Logius is opgenomen. De machtiging wordt dan niet geregistreerd. De machtiging om SBA’s te ontvangen moeten wij ieder jaar opnieuw registreren. Aan u wordt ieder jaar de beslissing overgelaten of u instemt met de machtiging. Als u hier mee instemt hoeft u niets te doen. Voorts ontvangt u ieder jaar van Logius een overzicht van welke intermediair voor welke belasting is gemachtigd. Schrik dus niet van de grote stapel aan brieven die u ontvangt, het zijn slechts kennisgevingen die de belastingdienst helaas los van elkaar verzend. Mocht u vragen hebben over de nieuwe SBA, of heeft u toch vragen over de brieven die u heeft ontvangen, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen.